Workshopy a konference

Reconsidering the Cold War: New Approaches, Methodologies and Theories

Mezinárodní workshop zaměřený na nejnovější přístupy ve výzkumu studené války. Se svými příspěvky vystoupili Frank Gerits (Utrecht University), Natalia Telepneva (University of Warwick) a Jan Koura (ÚSD, FF UK). Worskhop byl spolufinancován z prostředků Progresu Q09 .

Program Reconsidering the Cold War

 Labour Migration between East and West: Guest Workers in Europe from the 1960s to the 1980s

Mezinárodní workshop zaměřený na problematiku pracovní migrace. Akci společně se Skupinou organizoval Ústav pro studium totalitních režimů.
Program Labour Migration

Inventing the Enemy: Denunciation and Terror in Stalin’s Russia

Seminář s autorkou knihy Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku profesorkou Wendy Goldmanovou (Carnegie Mellon University). Na organizaci se podílel Spolek studentů historie FF UK.

Eastern Bloc and the Cold War in the Third World

Mezinárodní workshop, který se zabýval vztahem států východního bloku ke třetímu světu během studené války. Ze zahraničních účastníků na workshopu vystoupili: Przemysław Gasztold (Institute of National Remembrance / War Studies University Warsaw), Corina Mavrodin (European University Institute), Lorena De Vita (Utrecht University). Program dostupný zde