Barbora Menclová

 

 Odborné zaměření

 • Vztahy Československa a lusofonní Afriky za studené války
 • Soudobé dějiny Portugalska a lisofonní Afriky

 

Zaměstnání

 • 2018– dosud: odborný asistent, Institut mezinárodních studií FSV UK

Vzdělání

 • 2012– dosud: Doktorské studium, Univerzita Karlova,Institut mezinárodních studií FSV UK – disertační výzkum: Československo v Angole za studené války
 • 2005–2008: Magisterské studium, Univerzita Karlova, Institut mezinárodních studií FSV UK, diplomová práce: Přítomnost koloniální minulosti v současném Portugalsku
 • 2002–2005: Bakalářské studium, Univerzita Karlova, Institut mezinárodních studií FSV UK, bakalářská práce: Působení UNHCR v Bosně a Hercegovině v letech 1992–1995

Granty a stipendia

 • 2020‒dosud: Městské knihovny v digitální době jako nástroj pro integraci dětí cizinců, TAČR
 • 2013: doktorský výzkum, Lisabon, Fond mobility UK
 • 2007: výzkum k diplomové práci, Lisabon, Fond mobility UK
 • 2005‒2006: Erasmus, Filosofická fakulta Klasické univerzity v Lisabonu

Konference

 • 2019: Czechoslovakia in Lusophone Africa in 1970s and 1980s, The Lusophone World: Global and Local Communities, Universidade de Évora, Portugal
 • 2019: Czechoslovakia in Angola in 1970s and 1980s, 10th Annual Cold War History Research Center International Student Conference at Corvinus University of Budapest
 • 2016: Czechoslovakia, Portugal and Carnation Revolution, International Conference of Czech Society of Portuguese Language, Masaryk University, Brno
 • 2016: Czechoslovak-Portuguese Relations 1955-1974, IMS-CEFRES Research Seminar, Praha
 • 2015: Portuguese Colonial Policy in the Portuguese New State, International Ph.D. Conference, University of Palacký, Olomouc

 Výběrová bibliografie

 • Menclová, Barbora. Za silnější a globálnější Evropu: Portugalské předsednictví v Radě EU, Mezinárodní politika, Ústav mezinárodních vztahů, 18. 1. 2021.
 • Menclová, Barbora. Československo a revoluce v Portugalsku. Moderní dějiny, Roč. 24, 2016, č.2.
 • Menclová, Barbora. Portugalské koloniální impérium za Salazarova režimu. Sborník z mezinárodní vědecké konference doktorských studijních programů, Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.