Marta Lopatková

 

Odborné zaměření

 • Francouzská Indočína, gender, koloniální modernita
 • Vietnamská komunita v Česku a v bývalém Československu.

 

 

 

Zaměstnání

 • od 2015: asistentka, Ústav Dálného východu FF UK
 • od 2017: vědecká pracovnice, Sociologický ústav AVČR

Vzdělání

 • 2012 – dodnes: postgraduální studium FF UK, Ústav Dálného východu, studijní program historické vědy, studijní obor dějiny a kultury zemí Asie a Afriky
 • 2009–2012: navazující magisterské studium oboru etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2005–2009: bakalářské studium oboru etnologie se specializací vietnamistika, Filozofická fakulta

Zahraniční pobyty a stáže

 • 10/2014 – 1/2015: Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese Language, Vietnam National University, Hanoi
 • 10/2012 – 1/2013: Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese Language, Vietnam National University, Hanoi
 • 2/2011 – 6/2011: Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese Language, Vietnam National University, Hanoi
 • 9/2010 – 12/2010: Faculty of Philosophy, Vietnam National University, Hanoi
 • 9/2008 – 12/2008: Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese Language, Vietnam National University, Hanoi

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • 2012 Speaker, Orientalia Antiqua Nova, The University of West Bohemia: “Manuals of  Family Rituals in Vietnam in from 17th-19th century“, Plzeň.
 • 2013 Speaker, Workshop Southeast Asia from the Perspective of Humanities, MUP:    “Beginnings of Women’s Movement in Colonial Vietnam”, Prague.
 • 2014 Speaker, Orientalia Antiqua Nova, The University of West Bohemia: “Journals for Women in French Indochina”, Plzeň.
 • 2015 Speaker, Orientalia Antiqua Nova, The University of West Bohemia: “Women’s Education in French Indochina”, Plzeň.
 • 2015 Speaker, Conference EuroSEAS 2015: “Van quoc ngu: Teaching modernity through classics”, Vienna.
 • 2018 Speaker, Orientalia Antiqua Nova, The University of West Bohemia, “Mezigenerační problémy 1,5. a 2. generace migrantů vietnamského původu v České republice”, Plzeň.
 • 2018 Speaker, Conference – Asiascape: Digital Asia Conference, Rethinking  Communities in the Age of the Digital, “‘Confession of the Vietnamese’- Intergenerational Problems Among Young Second Generation Vietnamese                  Migrants and their Parents“, Leiden.

Granty a stipendia

 • 2017 – dodnes: spoluřešitelka projektu GAČR: Modely péče a strategie slaďování práce a rodiny u migrantů v České republice, Sociologický ústav AVČR
 • 2017 – dodnes: spoluřešitelka projektu Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher Education: KNOTS (Fostering multi-lateral knowledge networks of transdisciplinary studies to tackle global challenges)

Výběrová bibliografie

 • ZATLOUKALOVÁ, M.: Manuály rodinných obřadů ve Vietnamu v 17.-19.století (Manuals of Family Rituals in Vietnam from 17th to 19th Century), in Materiální a duchovní kultura Východu v proměnách času (Material snd Spiritual Culture of the East in the Changes of Time),Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2012, p. 39-44. ISBN 978-80-261-0330-1.
 • LOPATKOVÁ, M.: Vần quốc ngữ – Teaching Modernity through Classics: Women’s Education in Colonial Vietnam, in Southeast Asian Education in Modern History – Schools, Manipulation, and Contest, Routledge – in print
 •  FORMÁNKOVÁ, L., LOPATKOVÁ, M.: Nerovná startovní čára? Intersekcionální analýza počátků profesních drah jedenapůlté generace vietnamských mužů a žen na českém trhu práce (Unequal starting point? Intersectional analysis of the professional life of the first-and-half generation of Vietnamese migrants in Czech labour market), Gender a výzkum – in print