Barbora Buzássyová

 Odborné zaměření

 • Zahraniční politika Československa vůči zemím Globálního jihu
 • Rozvojová studia
 • Africká studia
 • Dějiny vzdělávání

 

Zaměstnání

 • 2021 – dosud: výzkumný pracovník, Historický ústav Slovenské akademie věd

Vzdělání

 • 2017–2021: doktorandské studium, Historický ústav SAV/Filozofická fakulta Univerzity Komenského, studijní program slovenské dějiny (titul PhD)
 • 2012–2017: magisterské studium oboru učitelství anglického jazyka a literatury – historie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského (titul Mgr.)

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2019–2020: Visiting researcher, Department of History, Central European University, Budapest
 • 2019 (únor-květen): Research fellowship, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • 2018 (únor-květen): Research fellowship, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Mezinárodní konference

 • Buzássyová, B.: Tractors, Trainees, Teachers. Czechoslovakia and the Quest for African „Development,“ in VIVA Africa: Africa and the (Other) Europe. Imageries-Discourses-Exchanges, 15.9. – 17.9. 2021, Faculty of Arts, Charles University, Prague
 • Buzássyová, B.: Globalizing Development Aid Strategies. Czechoslovak Experts in UNESCO Assistance Programmes in Education to African Countries during the 1960s-1980s, in British Association for Slavonic and East European Studies/Leibniz ScienceCampus „Eastern Europe – Global Arena“Annual Conference: Globalizing Eastern Europe. New Perspective on Transregional Entanglements, 20.4. – 24.4. 2021, online
 • Buzássyová, B.: Thoughtful Internationalists or Patrinizing Missionaries? Czechoslovak Public Meets Africa, in Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEES) Summer Convention: „Culture Wars,“ 14.6. – 16.6. 2019, Faculty of Arts, University of Zagreb, Zagreb
 • Buzássyová, B.: Czechoslovak Academic Cooperation with Africa: Privileges and Limits of Academic Work in the Era of Socialist Internationalism, in „Academic Freedom in Historical perspective. Twenty-Five Years of the European Review of History: An Anniversary Conference,“ 8.11. – 10.11. 2018, Department of History, Central European University – European Review of History, Budapest
 • Buzássyová, B.: University of the 17th November and the „Third World“ Students in Czechoslovakia 1961-1974. Life and Limits of Coexistence, in „Socialist Educational Cooperation with the Global South,“ 11.5. – 12.5. 2018, Justus-Leibig-Universität, Giessen
 • Buzássyová, B.: Back to Africa Speaking Slovak? „Third World“ Students in the Preparatory Language Centre in Senec during the 1960s, in „Scientists and the „Third World Countries“ in the 1960s and 1980s, 23.11. – 24.11. 2017, Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences, Prague

Výběrová bibliografie

 • Buzássyová, B.: „From Exotic Adventure to Victimization to Estrangement: Imagining ‘Africa’ through the Eyes of Czechoslovak Travel Writers (1950s/1980s),” forthcoming in Mariusz Kałczewiak and Magdalena Kozłowska (eds), The World beyond the West: Perspectives from Eastern Europe (Berghahn Books, March 2022).
 • Buzássyová, B.: “Building and Testing Trust within a Socialist Dictatorship: The case of Czechoslovak Experts in Africa Pre- and Post-1968,” Forum Historiae, vol. 15, no. 2 (2021). https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.2.6
 • Buzássyová, B.: „Od internacionalistickej pomoci k pragmatickej spolupráci: priority československého „expertného poradenstva“ v oblasti vedy a vzdelávania pre krajiny Afriky v priebehu 60. a 70. rokov,“ Historický časopis, vol. 69, no. 1 (2021), pp: 119-166. https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.6
 • Buzássyová, B.: “Repositioning of Czechoslovak Educational Strategies to the “Least Developed Countries”: The Rise and Decline of the University of the 17th November,” in Jane Weiss and Ingrid T. Miethe (eds), Socialist Educational Cooperation and the Global South (Berlin: Peter Lang, 2020), pp. 183-204.
 • Buzássyová, B.: „Back to Africa Speaking Slovak?: „Third World“ Students at the Preparatory Language Centre in the City of Senec during the 1960s,“ Práce z dějin Akademie věd, vol. 10, no. 2 (2018), pp. 1-19.