Kontakt

Ústav světových dějin FF UK
místnost č. 206 (hlavni budova FF UK)
Nám. Jana Palacha 2
Praha 1, 116 38
Telefon: +420 221 619 203