Boris Mosković

 

Odborné zaměření

 • dějiny socialistické Jugoslávie
 • československo-jihoslovanské vztahy ve 20. století
 • nacionalismus a mezietnické vztahy v jihovýchodní Evropě

 

 

 

Zaměstnání

 • od 2016: odborný pracovník, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Vzdělání

 • od 2015: postgraduální studium, FF UK, Ústav světových dějin, studijní obor Historie/obecné dějiny
 • 2016: státní rigorózní zkouška; titul doktor filozofie (PhDr.)
 • 2014–2015: magisterské studium oboru Historie-Obecné dějiny – Jihovýchodoevropská studia, FF UK
 • 2010–2014: bakalářské studium oboru Historie-Evropská studia – Jihovýchodoevropská studia, FF UK
 • 2006–2010: Gymnázium Ostrov

Výzkumné projekty 

 • Spolupracovník: Na cestě k dějinnému vrcholu? Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918–1992/1993, GA ČR, 2018–2020.
 • Hlavní řešitel: Titoismus – patriotismus – nacionalismus. Proměny názorově-ideových preferencí uvnitř srbské společnosti v přístupu k národnostní otázce v období první poloviny osmdesátých let, GA UK, 2017–2019.
 • Spolupracovník: Maffie – mýtus a realita. Formování obrazu domácího protirakouského odboje v kolektivní paměti meziválečného Československa, GA ČR, 2016–2018.
 • Hlavní řešitel: Chorvatsko na rozcestí. Vnitropolitický vývoj Chorvatska od začátku roku 1989 do prvních pluralitních voleb v roce 1990, VG FF UK, 2014.

Pedagogická činnost 

 • Ústav světových dějin, FF UK

Výběrová bibliografie

Monografie

 • MOSKOVIĆ, B., Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2017.
 • MOSKOVIĆ, B. – HÁLEK, J., Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B., Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století, Praha: Academia, 2020.

Studie

 • MOSKOVIĆ, B. – HÁLEK, J., „The Milada Paulová’s Syndrome“ – The Life’s Work of the Czech Scholar and its Influence on the Historiography in the Socialist Yugoslavia (1945–1991), in: Acta Histriae, 25, 2017, s. 1071–1092.
 • MOSKOVIĆ, B., Srbská otázka v Chorvatsku v letech 1989–1990, in: Slovanský přehled, 2016, č. 2, s. 277–309.
 • MOSKOVIĆ, B., Chorvatsko na počátku cesty ke svobodným volbám, in: Porta Balkanica, 2015, č. 2, s. 35–50.
 • MOSKOVIĆ, B., Ve víru jugoslávské krize. Chorvatsko na počátku roku 1989, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, 2015, č. 1, s. 77–92.

Studie v impaktovaných a recenzovaných časopisech

 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B., „The Past is Still Alive“: The Czech anti-Austrian Resistance as Symbol and Matter of Politics (1918–1925), Střed-Centre, 2019, č. 1, s. 11–31.
 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B., „Maffie“ (1914–1918) pohledem československé historiografie: strategie – význam – interpretace, Český časopis historický, 2018, č. 3, s. 733–763.
 • MOSKOVIĆ, B. – HÁLEK, J., „The Milada Paulová’s Syndrome“ – The Life’s Work of the Czech Scholar and its Influence on the Historiography in the Socialist Yugoslavia (1945–1991), in: Acta Histriae, 25, 2017, s. 1071–1092.
 • MOSKOVIĆ, B., Srbská otázka v Chorvatsku v letech 1989–1990, in: Slovanský přehled, 2016, č. 2, s. 277–309.
 • MOSKOVIĆ, B., Chorvatsko na počátku cesty ke svobodným volbám, in: Porta Balkanica, 2015, č. 2, s. 35–50.
 • MOSKOVIĆ, B., Ve víru jugoslávské krize. Chorvatsko na počátku roku 1989, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, 2015, č. 1, s. 77–92.

Studie v odborných knihách

 • MOSKOVIĆ, B.: Chorvatská otázka 1943–1990. In: J. Rychlík a kol.: Mezi Terstem a Istanbulem. Praha: Vyšehrad, 2020, s. 71–84.
 • MOSKOVIĆ, B.: Srbská otázka 1966–1989. In: J. Rychlík a kol.: Mezi Terstem a Istanbulem. Praha: Vyšehrad, 2020, s. 139–152.
 • MOSKOVIĆ, B.: „Teď už je odpovědnost na nás“: Jugoslávie na přechodu do post-titovské éry. In: P. Stehlík (ed.): Od moravských luk k balkánským horám. Brno: Matice moravská, 2019, s. 366–373.
 • MOSKOVIĆ, B. – VOJTĚCHOVSKÝ, O. – PELIKÁN, J.: Hlavní vývojové tendence jugoslávství v průběhu 20. století, in: A. Hudek – M. Kopeček – J. Mervart (edd.): Čechoslovakismus, Praha 2019, s. 394–420.
 • MOSKOVIĆ, B.: Partija kao arena za sukobljavanje. Hrvatska i konfrontacije između čelnih jugoslavenskih komunista krajem 1980-ih godina. In: I. Duda (ed.), Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate. Zagreb: Srednja Europa, 2019, s. 61–82.
 • MOSKOVIĆ, B.: Vznik Československa jako historiografické téma (1953–1968). In: Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu docenta Martina Kučery. Praha: Ústav T. G. Masaryka 2018, s. 157–164.
 • MOSKOVIĆ, B. – HÁLEK, J.: Výběrová bibliografie. In: D. Hájková – P. Horák (eds.): Republika československá 1918–1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2018, s. 965–970.
 • MOSKOVIĆ, Boris: Jovan Rašković (1929–1992). Nevyslyšený „ćaća“ chorvatských Srbů. In: BÁRTA, M. – KOVÁŘ, M. (eds.): Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Praha: Academia 2017, s. 805–830.
 • MOSKOVIĆ, B.: Marné naděje a nenaplněná očekávání. Bělehradská návštěva amerického státního tajemníka Jamese Bakera v červnu 1991 pohledem jugoslávského tisku. In: TUMIS, S. – KOURA, J. – SOUKUP, J. (eds.): Kapitoly z britských a amerických dějin. Praha 2015, s. 324–337.