Mikuláš Pešta

Odborné zaměření

 • Dějiny terorismu a politického násilí
 • Československo v globálních dějinách
 • Třetí svět a postkoloniální dějiny

 

Zaměstnání 

 • 2023-2025: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, řešitel grantového projektu
 • 2019-dosud: Ústav světových dějin FF UK, odborný asistent
 • 2018: projekt Socialism Goes Global (University of Exeter), postdoctoral research associate

Vzdělání 

 • 2013-2017: doktorské studium, FF UK, obor Historie – Obecné dějiny (Ph.D.)
 • 2011-2013: navazující magisterské studium, FF UK, obor Historie (Mgr.)
 • 2008-2011: bakalářské studium, FF UK, obor Historie (Bc.)

Granty a projekty

 • 2023-2025: GAČR-SNF, bilaterální projekt From Student Internationalism to Erasmus: Globalization and Europeanization of Student Life since 1945
 • 2021-2023: PRIMUS, African and Middle Eastern Elites Educated in former Socialist Countries: Studies, Trajectories, and Mindsets
 • 2019-2023: UNCE, Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (Charles University Center of Excellence)
 • 2019-2022: Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Block (1950s to 1991), Max Weber Foundation, externí člen týmu
 • 2014-2016: GAUK, Levicový terorismus a politické násilí v západní Evropě v sedmdesátých letech

Studijní a výzkumné pobyty

 • 2022 Dvoutýdenní výzkumný pobyt na Madagaskaru
 • 2021 Měsíční výzkumný grant od SNF na Université Fribourg
 • 2021 Dvoutýdenní výzkumný pobyt v Paříži (UNESCO, Cité des mémoires étudiants) a Amsterodamu (IASH)
 • 2020 Třítýdenní výzkumný pobyt v Moskvě (RGANI)
 • 2019 Týdenní výzkumný pobyt v Hamburku (Institut für Sozialforschung)
 • 2017 Měsíční výzkumné stipendium na Universität zu Köln
 • 2016 Dvoutýdenní výzkumný pobyt v Římě (Archivio centrale, Archivio Gramsci)
 • 2015 Semestrální výzkumné stipendium nadace Hermann und Else Schnabel Stiftung na Universität Hamburg
 • 2015 Týdenní výzkumný pobyt v Bernu (Bundesarchiv) a Curychu (Sozialarchiv)
 • 2015 Týdenní výzkumný pobyt v Berlíně (APO Archiv)
 • 2014 Měsíční výzkumné stipendium na Universität zu Köln
 • 2014 Dvoutýdenní výzkumný pobyt v Římě (Archivio Gramsci, Archivio Sturzo) a v Boloni (Archivio Parri)
 • 2012-2013 Semestrální stipendium na Università di Bologna (program Erasmus)
 • 2011 Týdenní výzkumný pobyt v Londýně (Kew)

Členství ve výzkumných týmech

 • The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice, Charles University Research Center of Excellence
 • Cold War Research Group
 • Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Block (1950s to 1991), Max Weber Foundation

Konference

 • Africans and the Media of the “Communist Geneva”. The Role of Africans in the Communication of the International Organizations Based in Socialist Czechoslovakia, na konferenci Africa and the Global Cold War III, Universität Erfurt, 22.-24. září 2022
 • Pražské mezinárodní organizace a studená válka, na Sjezdu českých historiků, UJEP Ústí nad Labem, 20.-22. září 2022
 • A Gate for socialism in Africa: Czechoslovak developmentalism in Guinea on the example of Czechoslovak security school in Kankan, 1958-1966 (s Janem Kourou), na workshopu The Socialist Countries and the Third World: Recent Approaches and New Perspectives, FF UK, 8.-9. září 2022
 • Cold War Developmentalism: Czechoslovak Infrastructure Building in West Africa, na konferenci Socialist (Dis)Connections, RECET, Universität Wien, 27.-28. června 2022
 • International Union of Students: Strategies of Legitimization from Prague to the global Cold War (s Matthieu Gillabertem), na konferenci ‘Divided Together’? International Organizations and the Cold War, Universität Wien, 2-3 června 2022
 • Roundtable Soviet and Eastern European Intelligence in the Global South: A Reassessment, BASEEES Conference, University of Cambridge, 8.-10. dubna 2022
 • „The World Marxist Review as a Cosmopolitan Space in Socialist Prague. Naim Ashhab and the Middle Eastern Delegates in the Editorial Office of a Global Journal“ , na workshopu Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc, CEU Budapest, 24.-26. února 2022
 • Czechoslovakia’s Struggle for Influence and Profit in the Third World, at The Soviet Union’s Relations with their Allies, University of Glasgow, 10. prosince 2021 (online)
 • Africans in the International Union of Students and Cold War Internationalism, konference Viva Africa, Univerzita Karlova, Praha, 16.-17. září 2021
 • The World Marxist Review as a Cosmopolitan Space in Socialist Prague: Naim Ashhab and the Middle Eastern Delegates in the Editorial Office of a Global Journal, konference Contested Knowledge in a Connected World, Berlin, 16.-17. září 2021
 • L’Europe médiane et l’émergence du «tiers-monde»: Développementalisme et anti-impérialisme. L’exemple de la Tchécoslovaquie, Université Fribourg, 17. května 2021
 • Naim Ashhab and the editorial office of the World Marxist Review, workshop Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc (1950’s to 1991), University of Sofia St. Kliment Ohridsky, 22.–24. července 2021
 • Prague as International Socialist Space na workshopu Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Block, květen 2019, Orient-Institut Beirut
 • Czechoslovak Experts in the Third World: The Case of the Military Technical College in Cairo na workshopu Eastern Bloc and the Third World, listopad 2018, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Prague Calling Africa and Asia. Czechoslovakia’s self-presentation in the Third World na konferenci Socialist Cultural Diplomacy of the ХХth century: institutes, actors, discourses, říjen 2018, Deutsches Historisches Institut Moskau
 • Czechoslovak Spies on the “Black Continent”: Strategy and Activities of Czechoslovak Intelligence in Africa in the 1960s (s Janem Kourou) na konferenci Secret Struggle for the Global South, září 2018, University of Warwick
 • „Tricontinental as a Radicalization Factor of the Left-wing Terrorist Groups in Europe“ at the international conference „Legacies of the Tricontinental, 1966-2016: Imperialism, Resistance, Law“, září 2016, Universidade de Coimbra, Portugal
 • „Left-Wing Radicalism in Italy after 1968“ at the conference „Rethinking 20th Century Europe. Unarmed Conflicts“, duben 2014, Masarykova Univerzita, Brno

Publikace

 • Reluctant Revolutionaries: Czechoslovak Support of Revolutionary Violence between Decolonization and Détente, in Intelligence and National Security, DOI: 10.1080/02684527.2022.2098551
 • The Leftist “Imagined Community”. The Transnational Imagination of Left-Wing Subversive Organizations in Western Europe, in Historical Reflections/Réflexions Historiques, 48/2 (2022), 79-104. DOI: 10.3167/hrrh.2022.480205
 • L’internationalisme tchécoslovaque en Afrique à travers l’exemple de l’aide à la construction d’infrastructures militarires et de securité en Guinée, 1958-1965, in Matthieu Boisdron and Krisztián Bene, Marges impériales en dialogue. Échangesm transferts, interactions et influences croisés entre les espaces postcoloniaux francophones et la périphérie soviétique européenne dans la seconde moitié du XXe siècle, Université de Pécs, 2022, 159-170
 • Polozapomenutý listopad. Mezinárodní den studentstva a jeho překrývaná paměť, in Paměť a dějiny 3/2021, 90-100
 • Československo a studená válka v Africe. Přístupy, interpretace a roviny zkoumání (s Janem Kourou), in Paměť a dějiny 14/3 (2020), 3–13
 • Mezi solidaritou, obchodem a politikou. Vojenský výcvik Afričanů v Československu v šedesátých letech, in Paměť a dějiny 14/3 (2020), 24–32
 • Inspirace v boji proti kolonialismu. Československá kulturní propaganda vůči Africe, in Dějiny a současnost 2020/10, 26–29
 • Banking on Military Assistance: Czechoslovakia’s Struggle for Influence and Profit in the Third World 1955–1968 (s Danielou Richterovou and Natalií Telepnevou), in International History Review 43, no. 1 (2021). doi: 10.1080/07075332.2020.1763422
 • The Aftermath of Revolution. U.S. Support for Czech and Slovak Liberal Democracy, 1989–Present (s Kelsey Landau a Normanem Eisenem), in Norman Eisen (ed.), Democracy’s Defenders. U.S. Embassy Prague, the Fall of Communism in Czechoslovakia, and Its Aftermath, Washington 2020, 161-188.
 • Sanctuary, Armoury, and Prison. Switzerland and Swiss Anarchists as Intermediaries in the European Terrorist Network in the 1970s, in Central European History 52 (2019), 672–688.
 • O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě, Praha 2018
 • Giangiacomo Feltrinelli: Život a smrt extravagantního miliardáře, neúspěšného revolucionáře a sponzora evropského terorismu [Giangiacomo Feltrinelli: Life and Death of an Extravagant Billionaire, an Unsuccessful Revolutionary and a Benefactor of European Terrorism], in Bárta, M. – Kovář, M. (eds.), Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha 2017, p. 781–802
 • Rozzuřená generace. Revoluční násilí a terorismus ve Velké Británii na počátku sedmdesátých let [Angry Generation. Revolutionary Violence and Terrorism in Great Britain at the Beginning of the 1970s], in Koura, J., Tumis, S., Soukup, J. (eds.), Kapitoly z britských a amerických dějin. Profesoru Martinu Kovářovi k padesátým narozeninám, Praha 2015, p. 202–214
 • Levicový radikalismus v Itálii po roce 1968 [Leftist Radicalism in Italy after 1968] in Škerlová, J. – Pokorná Korytarová, L. – Haváč, O. – Vitko, M. (eds.), Promýšlet Evropu 20. století. Konflikty beze zbraní, Brno 2015, p. 213–228
 • The Origins of the Left-wing Terrorism in Italy after 1968, in Dvacáté století – The Twentieth Century, 2014/1