Jakub Mazanec

 Odborné zaměření

 • Studená válka ve třetím světě se zaměřením na prostor Afriky
 • Dějiny infrastruktur
 • Československo a Afrika
 • Enviromentální a globální dějiny, dějiny vody

 

Zaměstnání

 • 2023–dosud: Ústav pro soudobé dějiny AV, výzkumný pracovník, člen řešitelského týmu grantového projektu
 • 2021–2023: Ústav světových dějin FF UK, výzkumný pracovník, člen řešitelského týmu grantového projektu

Vzdělání

 • 2019– dosud: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Historie – Obecné dějiny, doktorské studium
 • 2016– 2019: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obory Obecné dějiny (specializace na dějiny novověku a dějiny mezinárodních vztahů) ‒ Dějiny a kultura islámských zemí, (Mgr.)
 • 2015–2016: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obory Arabistika ‒ Dějiny a kultura islámských zemí, Bc. (zanecháno)
 • 2013–2016: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Historie ‒ Evropská studia, (Bc.)
 • 2009–2013: Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec

Zahraniční pobyty, workshopy a stáže

 • 2022: Public Records and Archives Administration Department, Volta River Authority Library Accra (Ghana)
 • 2022: Eindhoven University of Technology (NL)
 • 2021: The National Archives London-Kew (UK)
 • 2021: European Summer School on the (Global) Cold War, Utrecht University (online), 1.-3.9. 2021.
 • 2019: Winter School: Environmental and Climate History: The Role of History in Society, Norwegian Graduate School in History, Oslo, 16,-18.12.2019.
 • 2018: The National Archives London-Kew, The British Library (UK)
 • 2018: Dar al-Kotob Cairo, Alexandria Library (Egypt)
 • 2017: Centre des Archives Diplomatique de Nantes (FR)
 • 2017: Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala Universitet (SWE)

Konference a přednášky

 • JANÁČ, Jiří – MAZANEC, Jakub: The Global History of Czechoslovak Dam-Building Expertise (1930s-1990s), in: „The Globalization of Dam Building“, Bielefeld University, 28.-29.11.2022.
 • MAZANEC, Jakub: Československo a Afrika ve studené válce, Městské muzeum a galerie Dačice, 10.11.2022.
 • MAZANEC, Jakub, Ghana: A Case Study of The Export of Czechoslovak Hydroexpertise towards Global South and Cold War Technopolicy of a Small Socialist State, in: Between Trade and Aid: Theories, Practices, and Results of Attempts of Exporting State-Socialist Development Models for the Third World, Leipzig University, 29.6.-1.7.2022.
 • MAZANEC, Jakub, Czechoslovak Cold War Technopolitics in Africa, in: Socialist (Dis)Connections Workshop, RECET, University of Vienna, 27.-28.6.2022.
 • MAZANEC, Jakub, Czechoslovak-Ghanaian Cooperation in Water Resources Development: Cold War Technopolicy of a Small Socialist State, in: Cold War (A)Symmetries: Conflict, Cooperation and Trade, International Online Conference, University Valahia of Târgoviște, 28.-29.10.2021.
 • MAZANEC, Jakub, Taming Nkrumah’s Rivers – Activity of the Czechoslovak Hydroprojekt in Ghana, in: Viva Africa 2021: Africa and (the Other) Europe: Imageries – Discourses – Exchanges, International Conference on African Studies, Prague, 15.-17.9.2021.
 • MAZANEC, Jakub, Damming the Cold War – Czechoslovak Technopolicy in Ghana, in: 26th International Congress of History of Science and Technology, Prague, 25.-31.7.2021.
 • MAZANEC, Jakub, Voda jako důvod konfliktu i spolupráce, Arabfest Olomouc, 8.4.2019.
 • MAZANEC, Jakub, Shared Water Resources in MENA Region, in: International Conference: Food Isn ́t Only on The Plate, Arabfest Plzeň, 5.4.2019.
 • MAZANEC, Jakub, Francouzsko-britské angažmá v budování vodních projektů na Nilu v 19. století, in: Studentská konference, Katedra historie, Západočeská univerzita v Plzni, 15.5.2018.
 • MAZANEC, Jakub, Výstavba Great Ethiopian Reneissance Dam (GERD) coby katalyzátor krize egyptské politiky v povodí Nilu, in: Krize současné politiky, Studentská sekce Institutu politologických studií, Masarykova univerzita v Brně, 15.3.2018.

Granty

 • 2021-dosud: Grant PRIMUS – African and Middle Eastern Elites Educated in former Socialist Countries: Studies, Trajectories, and Mindsets; člen výzkumného týmu.
 • 2020‒2022: Grant GAUK č. 106120 – Studenoválečná technopolitika ve třetím světě – příklad vodního hospodářství v Ghaně; hlavní řešitel.
 • 2017‒2018: Grant GAUK č. 292217 – Vodní projekty na Nilu a jejich role ve vztazích Francie a Velké Británie; hlavní řešitel.

Výběrová bibliografie

 • MAZANEC, Jakub, Margins of Everyday Life of Czechoslovak Experts in Africa. Motivation – Nomination – Preparation – Emigration?, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History, no. 1-2, 2021, pp. 66-79.
 • MAZANEC, Jakub, Československý Hydroprojekt v Africe, in: Paměť a dějiny, č. 3, 2020, pp. 33‒41.
 • MAZANEC, Jakub, The Aspect of Supplies of Water in the British Policy towards Egypt and Sudan, The Role of The Nile in Relations between Great Britain and France at The End of the 19th Century, in: West Bohemian Historical Review, vol. IX, no. 1, 2019, pp. 41–58.
 • VALKOUN, Jaroslav ‒ MAZANEC, Jakub, Britové na Nilu a modernizace egyptského zavlažování, in: Historický obzor, Vol. 29, 2018, pp. 174‒180.
 • MAZANEC, Jakub, The Delta Barrage — the Most Expensive Bridge of Its Time? The First Attempts at Taming the Nile, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History, no. 2, 2017, pp. 21–31.