Petr Janoušek

Odborné zaměření

 • Moderní dějiny československé/české armády v mezinárodním kontextu
 • Konec studené války
 • Transatlantické vztahy

 

 

 

Zaměstnání

 • Od 2016: výzkumný pracovník, VHÚ Praha
 • Od 2016: externí vyučující, Ústav světových dějin FF UK
 • 20142017: přednášející, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, CEVRO Institut
 • 2015–2017: vyučující, ECES – East and Central European Studies

Vzdělání

 • 2005–2013: postgraduální studium, Ústav světových dějin FF UK, studijní program historické vědy, studijní obor historie / obecné dějiny; titul doktor filozofie (Ph.D.)
 • 2006: státní rigorózní zkouška, FF UK; titul doktor filozofie (PhDr.)
 • 1999–2005: magisterské studium oboru historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Zahraniční pobyty a stáže 

 • 2011 (říjen): International Visitor Leadership Program (IVLP), Edward R. Murrow Program for Journalists, U.S. Department of State
 • 2006 (srpen–prosinec): studijní a badatelský pobyt, George Washington University (GWU), Washington D.C., USA
 • 2003: studijní pobyt v rámci programu Erasmus na Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH), Cáchy, Německo

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky 

 • Janoušek, P. Czechoslovak President Václav Havel and the End of the East-West Conflict. In: PfP Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group 20th Annual Conference. From Peace to War, from War to Peace/Conflict Initiation and Termination: Implications for Policy Makers. Košice, Slovakia, 27.–30. 9. 2021.
 • Janoušek, P. „Záklaďáci“ ve válce Zálivu. In: Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě: organizace – disciplinace – zkušenost – kultura. Praha, 24.–25. 6. 2021.
 • Janoušek, P. Cesta Československé (lidové) armády k pařížskému summitu KBSE. Vybrané milníky, aktéři a problémy odzbrojovacích let 1989 a 1990. In: The Warsaw Pact at the End of the Cold War. Military History Institute in Prague. Prague, Czech Republic, 3. 9. 2019.
 • Janoušek, P. Goodbye Moscow. Transformation of the Czechoslovak Military’s Foreign Relations between 1989 and 1992. In: PfP Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group 19th Annual Conference. The Role of Territorial Defense Forces in Peace and War. Budapest, Hungary, 27.–31. 5. 2019.
 • Janoušek, P. Czechoslovakia in the Gulf War Coalition 1990–1991 (Diplomatic and Military Aspects). In: PfP Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group 18th Annual Conference. Alliance Planning and Coalition Warfare: Historical and Contemporary Approaches. Belgrade, Serbia, 16.–20. 4. 2018.

Granty a stipendia 

 • 2017–2021: člen řešitelského týmu Standardní tříletý grant GAČR č. 17-07730S (název projektu: „Pozemková reforma v meziválečném Československu na statcích cizích státních příslušníků.“)

Výběrová bibliografie

Kapitoly v monografiích

 • Janoušek, P. Pozemková reforma na statcích francouzských státních příslušníků. In: Horčička, V. a kolektiv. Cizí páni na české půdě. Pozemková reforma v meziválečném Československu na statcích cizích státních příslušníků 1918–1939. Praha: Agentura Pankrác, 2021. ISBN 978-80-86781-43-3.
 • Janoušek, P. Herbert Wehner (1906–1990). Politický stratég a muž mnoha tváří. In: Bárta, M. – Kovář, M., eds. Lidé a dějiny. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2716-0.

Studie

 • Janoušek, P. Od Gorbačova ke „Gorbymu“. Správa zahraničních vztahů Generálního štábu ČSLA/ČSA v letech 1989–1992. Historie a vojenství. 2021, č. 2, s. 50–69. ISSN 0018-2583.
 • Janoušek, P. Chemici s Havlem proti agresorovi. K vojenským i politickým aspektům působení Československého samostatného protichemického praporu v Perském zálivu v letech 1990–1991. Historie a vojenství. 2018, č. 2, s. 4–21. ISSN 0018-2583.
 • Janoušek, P. Ludwig Erhard jako „volební lokomotiva“. Spolkové hlasování v roce 1965 a několikery zemské volby v roce 1966 v kancléřské perspektivě. Dvacáté století / The Twentieth Century. 2016, no. 2, s. 29–41. ISSN 1803-750X.
 • Janoušek, P. Johnson, Erhard a Vietnam. K vyjednávání Američanů s Němci o podpoře ve vietnamské válce v letech 1963–1966. Dvacáté století / The Twentieth Century. 2015, č. 2, s. 56–70. ISSN 1803-750X.
 • Janoušek, P. Relations of the United States of America and Federal Republic of Germany in the Years 1963–1966. Dvacáté století / The Twentieth Century. 2010, č. 2, s. 21–38. ISSN 1803-750X.
 • Janoušek, P. Pád kancléře Erharda. Historický obzor. 2009, ročník 20, č. 5–6, s. 131–133. ISSN 1210-6097.
 • Janoušek, P. USA, SRN a ztroskotání projektu Mnohonárodních sil. Historický obzor. 2008, ročník 19, č. 7–8, s. 178–180. ISSN 1210-6097.
 • Janoušek, P. Od Chruščovových ultimát k Ženevě: Adenauerova zahraniční politika v počáteční fázi druhé berlínské krize v letech 1958–1959. In: Kovář, M. – Nálevka, V., eds. „Dvacáté století“. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: FF UK, 2005, s. 297–342. ISBN 80-7308-132-6.

Sborníky z konferencí

 • Janoušek, P. Goodbye Moscow: Transformation of the Czechoslovak Military’s Foreign Relations between 1989 and 1992. In: Jobbágy, Z. – Andaházi Szeghy, V. – Eriksson, F. – Kiss, P. A., eds. The Role of Territorial Defense Forces in Peace and War: Proceedings of the 19th Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group Budapest, Hungary, 27-31 May 2019. Budapest: Hungarian Defence Forces Scientific Research Centre, 2020. ISBN 978-615-5585-13-5.
 • Janoušek, P. Diplomatic and Military Aspects of Czechoslovakia in the Gulf War Coalition. In: Raugh, H. E., Jr., ed. Alliance Planning and Coalition Warfare: Historical and Contemporary Approaches. Belgrade: Institute for Strategic Research, 2019. ISBN 978-86-81121-24-5 (ISR).

Další publikace

 • Marek, J. – Turek, J. – Janoušek, P. 4. brigáda rychlého nasazení. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2019. ISBN 978-80-7278-773-9.