Jiří Hudeček

Odborné zaměření

 • Dějiny čínské vědy, zejména matematiky
 • Intelektuální dějiny Číny 1. pol. 20. století
 • Československo-čínské vědecké kontakty

 

 

 

Zaměstnání

 • Od 2012  vědecký pracovník, Ústav Dálného východu, FF UK
 • 2011–2012 postdoktorální výzkumný pracovník, Needham Research Institute, Cambridge UK
 • 2004–2007 systémový analytik/systémový inženýr, Eltodo EG a.s.

Vzdělání

 • 2008-2012 Dějiny a filozofie vědy (Ph.D., University of Cambridge)
 • 2007-2008 Dějiny, filozofie a sociologie vědy, techniky a medicíny (MPhil, University of Cambridge)
 • 1999-2007 Dopravní infrastruktura v území (Ing., ČVUT)
 • 1999-2006 Sinologie (FF UK)

Granty a stipendia

 • 2018- spoluřešitel projektu KREAS (Kreativity a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě), operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva excelentní výzkum, FF UK
 • 2012-2016 klíčová osoba projektu LK11218 „Dekonstrukce a konstrukce národních tradic a věda v Číně“, MŠMT ČR (program „Návrat“), FF UK
 • 2007-2012 Stipendium Soon-Yung Kimové udělované Needhamovým ústavem v Cambridgi na doktorské studium dějin moderní východoasijské vědy

Výběrová bibliografie

Monografie:

Odborné články:

 • Hudecek, J.: “Hua Loo-Keng’s Popularization of Mathematics and the Cultural Revolution”, Endeavour, 2017, č. 41, s. 85-93.
 • Hudecek, J.: “Propagating the Best of Our Nation: Science Society of China and Early Historiography of Chinese Mathematics,” Ziran bianzhengfa tongxun (Journal of the Dialectics of Nature), 38(3), 34–41, 2016.
 • Hudeček j.: Čínská debata o vědě a životních názorech ve 20. letech. Nový Orient, 2015 (70), č. 4, s. 7-18.
 • Hudecek J.: Ancient Chinese Mathematics in Action: Wu Wen-Tsun’s Nationalist Historicism after the Cultural Revolution. East Asian Science, Technology and Society, 2012, č. 6, s. 41-64. ISSN 1875-2160.

Kapitoly ve sbornících:

 • Hudeček J.: Science and Cultural Conservatism in the Dongfang zazhi (Eastern Miscellany), 1911–1927. The 8th Annual Czech and Slovak Sinological Conference. Proceedings. Olomouc, Univerzita Palackého, 2015, s. 79-92.
 • Hudecek, J.: “Zhu Shijie’s method of ‘Four Unknowns’ as inspiration for Wu Wenjun”, in Multi-cultural Perspectives of the History of Science and Technology in China: Proceedings of the 12th International Conference on the History of Science in China. Beijing: Science Press, 49-56, 2012.