Jiří Pondělíček

 

Odborné zaměření

 • jaderné zbraně
 • raná studená válka
 • americká bezpečnostní a zahraniční politika ve studené válce
 • propaganda
 • civilní ochrana

 

 

 

 

 

Zaměstnání

 • asistent, Katedra Severoamerických studií, IMS FSV UK, 2015 do současnosti

Vzdělání

 • 2007 – 2011: bakalářské studium na Filozofické fakultě UK, obor anglistika-amerikanistika
 • 2011 – 2014: magisterské studium na FSV UK, obor americká studia (diplomová práce: Public Image of the USSR in the US between 1947 – 1956)
 • 2014 – do současnosti: postgraduální doktorské studium na Institutu mezinárodních studií FSV UK, obor Moderní dějiny (disertační práce: Civil Defense in the U.S. 1945 -56)

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2017 (červen): Research Scholar, Truman Library Archives, Missouri, Spojené státy

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • Pondělíček, J. Communism as a Challenge to Liberal Democracy in the US 1945 – 1954, in: Cultural Diversity and Value Pluralism in European and Global Politics, Anglo-American University in Prague, 20.-21. 11. 2015.
 • Pondělíček, J. Imagining the Impossible or Planning the Unimaginable? The Beginnings of the U.S. Civil Defense Program, in: Scottish Association for the Study of America 2017 Conference, University of Edinburgh , 4. 3. 2017.
 • Pondělíček, J. Atomic Fantasies and Logistical Realities: US Planning for the Third World War, 1945-1952, in: Scottish Association for the Study of America 2018 Conference, University of St. Andrews, 2. 3. 2017.

Granty a stipendia

 • výzkumný grant Archivu Trumanovy knihovny, téma: Civilní ochrana ve spojených státech , červen 2017
 • GAUK 2018 (Grantová agentura Univerzity Karlovy), téma: Přehodnocení významu amerického atomového monopolu

Výběrová bibliografie

 • Here Be Spies: McCarthyism, its Reception and Connections to the Image of the USSR in the US between 1947–1954, in: Studia Territorialia, Vol. 15, No. 1-2 (2015), 11-32.
 • Americká debata o vyzbrojení Ukrajiny, in: Šír, Jan a kol.: Ruská agrese proti Ukrajině, Praha, Karolinum (2017), pp. 222-234.