Martin Nekola

Odborné zaměření

 • Studená válka v Evropě
 • Češi ve světě
 • Československý exil po únoru 1948

 

Zaměstnání

2018-současnost: vedoucí projektu The Czechoslovak Talks www.czechoslovaktalks.com

Vzdělání

 • 2007–2012: Filozofická fakulta UK, doktorské studium oboru Politologie, téma disertační práce: Petr Zenkl (od učitelství do exilu), obhajoba úspěšně proběhla 27. 11. 2012
 • 2002–2007: Filozofická fakulta UK magisterské studium oboru Politologie. 1998–2002: Akademické gymnázium Štěpánská, Praha 1

Zahraniční studijní pobyty

 • post-doc research fellow of the German Historical Institute in Washington D.C., USA (February-April 2013), Transatlantic Perspectives Project www.transatlanticperspectives.org
 • Fulbright post-doc research fellow, Columbia University New York City, USA (September-November 2013)
 • Eisenhower Foundation Travel Grant, Abilene, Kansas, USA (September 2013)
 • post-doc research fellow, Visegrad Fund, Open Society Archive in Budapest, Hungary (March-May 2014) http://www.osaarchivum.org/work-with-us/fellowship/visegrad-scholarship/final-reports
 • Platzman post-doc research fellow, University of Chicago, Chicago, USA (July-August 2014)
 • Research Grant-in-Aid, Immigration History Research Center, University of Minnesota, Minneapolis, USA (April 2015)
 • International Scholar Research Support, Hoover Institution, Stanford University, Palo Alto, USA (June 2016) http://www.hoover.org/news/hoover-research-fellow-maps-paths-cold-war-czechoslovak-emigres
 • Dominican Studies Institute fellowship, City University of New York, New York City, USA (October 2016) https://www.ccny.cuny.edu/dsi/dr-martinnekola
 • U.S. Embassy Prague Small Grant, Project “Czechs in the USA and the Struggle for Independence and Freedom for Czechoslovakia” (March-December 2018); Project “Measures of the Czech Democratic Exile Against Communist Propaganda” (May 2019-June 2020)
 • Supervisor, “Civic education” Ph.D. project, Open University of Mauritius, Mauritius (October 2014-December 2018 )
 • Organization for Security and Cooperation in Europe short term observer – early presidential election (May 2014) and early parliamentary election (October 2014) in Ukraine, presidential election in Belarus (October 2015), parliamentary election in Mongolia (June 2016), parliamentary election in Armenia (March 2017), presidential election in Georgia (October 2018)
 • Curator – “Czech and Slovak New York 1848-2018” Exhibit, Bohemian National Hall, New York City, USA (September-November 2018)
 • Member, Network Displaced Persons Research (www.netzwerkdpforschung.uni-bonn.de), University of Bonn, Germany (May 2018-)
 • Reader, Radomir Luza Prize, University of New Orleans (August 2018-)

Členství

 • Czechoslovak Society of Arts and Sciences (SVU)
 • Czechoslovak Studies Association (CSA)
 • Společnost Edvarda Beneše
 • Masarykovo demokratické hnutí
 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES)
 • P.E.N. Club Česká republika
 • Czech-American Alumni Network
 • Netzwerk Displaced Persons Research

Výběrová bibliografie

 • Operace Kondor (ISBN: 978-80-7425-135, Epocha, Praha 2012)
 • Petr Zenkl: Politik a Člověk (ISBN: 978-80-204-3377-0 – Mladá fronta, Praha 2014)
 • Krvavé století (ISBN: 978-80-206-1568-8, Naše vojsko, Praha 2015)
 • Diktátoři černého kontinentu (ISBN 978-80-7277-537-8 – Libri, Praha 2015)
 • České Chicago (ISBN 978-80-7422-505-5, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017)
 • Do švestek jsme doma: Příběh poúnorového exilu (ISBN 978-80-242-6257-4, Euromedia, Praha 2018)
 • Rudolf Kopecký: Vzpomínky starého novináře (ISBN 978-80-87938-65-2, Nakladatelství Machart, Beroun 2018)
 • Osobnosti poúnorového exilu (ISBN 978-80-206-1763-7, Naše vojsko, Praha 2018)
 • Čechoslováci ve světě (ISBN 978-80-259-1068-9, Albatros, Praha 2019)
 • Na cestě za svobodou: Češi v uprchlických táborech po roce 1948 (Euromedia, květen 2020)

Recenzované studie

 • Politické organizace protikomunistických exilů z východní Evropy a Balkánu ve srovnání, In: Soudobé dějiny 1/2012, ÚSD AV ČR, Praha 2012, 37-70.
 • Křesťanskodemokratická Unie střední Evropy v exilu, In: Securitas Imperii 22 (1/2013), ÚSTR, Praha 2013, 78-97.
 • 3) Petr Zenkl: The leader of the Czechoslovak exile in the USA? In: East Central Europe in Exile, Vol. 2 (ed. A. Mazurkiewicz): Transatlantic Identities Publisher: Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2013, 169-176.
 • The Assembly of Captive European Nations: A Transnational Organization and Tool of Anti-Communist Propaganda; In: Luc van Dongen, Stéphanie Roulin and Giles Scott-Smith (eds.), Transnational Anti-Communism and the Cold War: Agents, Activities, and Networks, Palgrave Macmillan Transnational History series, Basingstoke 2014, 96-112.
 • “For The Freedom of Captive European Nations”: East-European Exiles in the Cold War; In: Historical Research, Nov. 2014 (Vol. 87), Institute of Historical Research, University of London, London 2014, 723-741.
 • Vyšetřování Huberta Ripky Kongresem Spojených států amerických v roce 1954 v rámci kampaně proti ohrožení komunismem, In: Securitas Imperii 25 (2/2014), ÚSTR, Praha 2014, 184-237.
 • Perem proti železné oponě. Činnost Mezinárodní federace svobodných novinářů v exilu, In: Paměť a Dějiny (4/2014), ÚSTR, Praha 2014, 90-100.
 • Kramářovy opuštěné děti: Československá strana národně demokratická v exilu, In: Securitas Imperii 26 (1/2015), ÚSTR, Praha 2015, 84-103.
 • Exilové internacionály v první fázi studené války coby prostředek boje proti komunismu; In: Soudobé dějiny 1-2/2015, ÚSD AV ČR, Praha 2015, 102-129.
 • Václav Hlavatý. World-famous Mathematician and the first President of SVU; In: Comenius 3 (1/2016), Comenius Academic Club, New York City, 97-108.
 • V zemi klokanů proti srpu a kladivu. Protikomunistický exil v Austrálii v první fázi studené války, In: Moderní dějiny 24 (2/2016), Historický ústav AV ČR, Praha, 221-241.
 • Supranational Organizations of the East-European Émigrés: A Half-forgotten Chapter of the Cold War; In: Jašek, Peter (ed.): Political exile from Central and Eastern Europe. Motives, strategies, activities and perceptions of East and West, 1945-1989. Nation’s Memory Institute, Bratislava 2017, 422-444.
 • International Federation of Free Journalists: Opposing Communist Propaganda During the Cold War; In: Media and Communication, Volume 5, Issue 3, Cogitatio Press, Lisbon 2017, 103-106.
 •  Czech Political Parties in Exile in the Early Cold War; In: (ed. Palmadessa A.) Cold War: Global Impact and Lessons Learned, Nova Publishing, Hauppauge (NY) 2019, 107-126.