Aktivity

Skupina pro výzkum studené války pořádá pravidelné semináře, worskhopy a přednášky zahraničních hostů, jejichž cílem je diskutovat nejnovější trendy a přístupy ve výzkumu studené války (s chronologickými přesahy do období druhé světové války a post-bipolárního světa). Přednášky jsou otevřené také širší veřejnosti. Dále se skupina podílí na vytváření mezinárodní sítě badatelů zabývajících se studenou válku a na dalších projektech.

International Workshop „Reconsidering the Cold War: New Approaches, Methodologies and Theories“