Projekty

Skupina pro výzkum studené války spolupracuje s Cold War International History Project (Wilson Centre). Jedním z prvních výsledků vzájemné spolupráce byl blog a edice dokumentů s názvem „Czechoslovakia and the Six-Day War“ vztahující se k československé pomoci Egyptu a Sýrii po šestidenní válce z roku 1967.

Členové CWRG jsou také řešitelé individuálních grantových projektů (GAČR, GAUK) a jsou rovněž zapojeni do projektů Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (KREAS) nebo programu PROGRES. Od roku 2021 je ve spolupráci s CWRG řešen projekt PRIMUS s názvem „African and Middle Eastern Elites Educated in former Socialist Countries: Studies, Trajectories, and Mindsets“, jehož hlavním řešitelem je Konstantinos Katsakioris. Tříletý projekt zkoumá pomoc, kterou socialistické země poskytly zemím Afriky a Blízkého východu v oblasti vzdělávání v období studené války, se zvláštním zřetelem na Alžírsko, Etiopii a Ghanu.

Tematická čísla časopisů

V roce 2020 se CWRG podílela na vzniku tematického čísla revue Paměť a dějiny, které se zaměřilo na vztahy mezi socialistickým Československem a Afrikou v době studené válka. Editory čísla byli Jan Koura a Mikuláš Pošta, kteří také sepsali úvodní studii. Celé číslo je dostupné zde.

V lednu 2021 vyšlo speciální číslo časopisu International History Review s názvem „The Secret Struggle for the Global South“, na kterém se autorsky podíleli také Jan Koura (studie ‘Africanos’ versus ‘Africanitos’ the Soviet-Czechoslovak Competition to Protect the Cuban Revolution) a Mikuláš Pešta (studie „Banking on Military Assistance: Czechoslovakia’s Struggle for Influence and Profit in the Third World 1955–1968“). Číslo doplnila úvodní studie, jejímiž autorkami byly editorky čísla Daniela Richterová a Natalia Telepneva, které s CWRG úzce spolupracují.