Barbora Nováková

 

Odborné zaměření

 • Náboženské představy prekoloniálního Vietnamu, vztah státu a obcí viděný skrze náboženskou praxi.
 • Vietnamská komunita v Česku a v Československu.

 

 

 

 

Zaměstnání

 • od 2021: odborná asistentka, Ústav asijských studií FF UK
 • 2015–2020: asistentka, Ústav Dálného východu FF UK
 • od 2017: vědecká pracovnice, Institut sociologických studií FSV UK

Vzdělání

 • 2012–2020: doktorské studium FF UK, Ústav Dálného východu, studijní program historické vědy, studijní obor dějiny a kultury zemí Asie a Afriky
 • 2009–2012: navazující magisterské studium oboru etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2005–2009: bakalářské studium oboru etnologie se specializací vietnamistika, Filozofická fakulta

Zahraniční pobyty a stáže

 • 10/2017 – 11/2017: École franҫaise d’Extrême Orient, Hanoi Centre
 • 10/2015 – 11/2015: École Pratique des Hautes Études, Paris
 • 10/2014 – 11/2014: Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese Language, Vietnam National University, Hanoi
 • 10/2012 – 1/2013: Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese Language, Vietnam National University, Hanoi
 • 2/2011 – 6/2011: Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese Language, Vietnam National University, Hanoi
 • 9/2010 – 12/2010: Faculty of Philosophy, Vietnam National University, Hanoi
 • 9/2008 – 12/2008: Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese Language, Vietnam National University, Hanoi

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • Grygar, J., Nováková B. „Recognition and OtheringEnacting cosmopolitanism in Vietnamese bistros in Prague“. UrLAB Workshop, EHU, Vilnius, 11. 12. 2019. 
 • Grygar, J., Nováková B. “Innovations in Ethnic Entrepreneurship and Emerging Everyday MulticulturalismVietnamese Diaspora in the Czech Republic”. Guest lecture at the Migration Seminar, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw. 9. 12. 2019. 
 • Nováková, B., Freidingerová, T. “Searching for Community: Young Vietnamese Grassroots Activities in Czechia“. 10th EuroSEAS conference 2019 in Berlin, 10.-13. 9. 2019. 
 • Nováková, B., Lopatková, M. “Importing Foreign Labour to Czech Republic“. KNOTS Summer School, Chiang Mai, 18. 7. 2018. 
 • Jirková, B., Cộng đông người Việt tại Cộng Hòa Séc (Vietnamská komunita v České republice), Vietnamese Academy of Social Sciences, 27. 11. 2017.
 • Jirková, B., Water Deities – Confucian Exemplars: The Cult of Tam Giang Dai Vuong in Nguyen Vietnam, 6th French Network for Asian Studies International Conference, 26. 6. 2017.
 • Jirková, B.,Local Deities and State Power (19th and early 20th century), 6th Prague Conference on Southeast Asian Studies: Power and Strategies of Political Order in Southeast Asia, 13. 10. 2016.
 • Jirková, B., Righteous Deities, Depraved Deities: The North Vietnamese Supernatural Landscape under the Nguyễn Dynasty, 3rd ITASEAS Conference, University of Naples, L’Orientale, 21. 6. 2016.
 • Jirková, B., Water Deities in 19th Century Vietnam: Evidence from Administrative Geography, Southeast Asian Studies Symposium 2016, University of Oxford, 14. 4. 2016.

Granty a stipendia

 • 2021: spoluřešitelka projektu GAČR: Integrace migrantů v nemetropolitních oblastech na individuální, diasporální a institucionální úrovni. Vietnamci usazení v českém pohraničí, FSV a FF UK
 • 2017–2019: spoluřešitelka projektu GAČR: Inovace v etnickém podnikání a rozvíjející se každodenní multikulturalismus, FSV UK
 • 2017–2019: spoluřešitelka projektu Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher Education: KNOTS (Fostering multi-lateral knowledge networks of transdisciplinary studies to tackle global challenges)

Výběrová bibliografie

Kapitoly v monografiích

 • NOVÁKOVÁ, Barbora a Marta LOPATKOVÁ. „Wir werden nicht die Spätis übernehmen“. In Ist Zuhause da, wo die Sternfrüchte süß sind?: Viet deutsche Lebensrealitäten im WandelRegiospectra Verlag Berlin, 2020, s. 107–117. 
 • FREIDINGEROVÁ, Tereza a Barbora NOVÁKOVÁ. V příhodný čas na příhodném místě: geografie Vietnamců a Vietnamek. In POSPÍŠILOVÁ, Lucie a Robert OSMAN (eds), Geografie „okrajem“. Praha: Karolinum, 2019, s. 299–330.
 • JIRKOVÁ, BarboraKult hory Đồng Cổ – od nadpřirozeného ochránce panovníka k pokleslé pověře. In PECHA, Lukáš (ed.), Materiální a duchovní kultura Východu v proměnách času. Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2012, s. 39–44.