Výuka členů skupiny v LS 2018/2019

Členové a členky Skupiny pro výzkum studené války se opět podílejí na výuce povinně volitelných předmětů.

Věda a modernizace v Číně a Japonsku

Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (Ústav dálného východu)

Pondělí, 17:30, místnost č. 301 (hlavní budova FF UK)

Předmět v SIS

Kódy předmětu: AHSV10717; AHESV168; AHSV10719

Vietnamská válka ve filmu: problémy, koncepty a obrazy

Mgr. Ondřej Crhák (Ústav světových dějin), Mgr. Marta Lopatková (Ústav dálného východu)

Středa, 12:30, místnost č. 209 (hlavní budova FF UK)

Předmět v SIS

Kódy předmětu: AHSV10736; AHESV175; AHSV10737; AVN100113

Podrobnější sylabus a literaturu můžete stáhnout zde.

Anotace:

Vietnamská válka patří bezesporu ke konfliktům, které zásadně ovlivnily filmovou tvorbu minimálně ve Spojených státech amerických. Od konce 60. let až po současnost prošla tato tvorba zásadními proměnami, kdy se od vysvětlování důležitosti americké intervence dostala až do stavu, který lze označit jako projev protiválečných nálad ve společnosti. O to podstatnější je, že se po roce 2000 filmové pojímání konfliktu dostalo opět na svůj počátek. I Vietnamské filmy prošly proměnou od propagandistických a čistě ideologických snímku k příběhům jednotlivcům s důrazem na trauma a utrpení. Přednášky jsou koncipovány dle jednotlivých problémů týkajících se těchto proměn a pokusí se je komplexně uchopit.

Sylabus:

1. Úvodní hodina
2. Válka
3. Nepřítel
4. Nacionalismus
5. Trauma
6. Maskulinita
7. Společnost
8. Propaganda
9. Rasismus
10. Kolektivní násilí
11. Paměť
12. Závěrečná hodina

Pořadí jednotlivých přednášek se může měnit v návaznosti na studijní cesty vyučujících.